Over Mezelf


Over Mezelf
Ik heb aan de Universiteit Gent Criminologie gestudeerd, een multi-disciplinaire richting, welke vakken inhoudt zoals psychologie, sociologie en rechten. Mijn focus en interesse heb ik steeds gericht op de mens in al zijn facetten en daarbij een ervaring opgebouwd gedurende mijn carrière rond de interacties tussen mensen binnen projecten, organisaties en externe dienstverleners, als coach, mentor, project manager of trainer.

Doorheen al deze projecten ben ik verder beginnen onderzoeken welke de achterliggende redenen waren die resulteerden in het falen van projecten of programma's. Hierdoor verruimde ik mijn kennis en ervaring met betrekking tot de reactie van de organisaties en hun bedrijfscultuur ten aanzien van snelle veranderingen binnen de markt om competitief te blijven.
Sinds 2008 ben ik overtuigd van de nieuwe manier van werken binnen projecten waarbij Scrum en Kanban een grote rol speelde, alsook de verandering in de gedachtengang met focus op Agile en Lean. Later heb ik mijn kennis uitgebreid tot een nieuwe manier van werken binnen strategisch, tactisch en operationeel gebied, mn. SAFE (Scaled Agile Framework).

Mijn passie ligt in het helpen, ondersteunen en adviseren van KMO's en multinationals bij hun transformatie naar een agile organisatie, via agile coaching. Opdat ik de voeling met de praktijk niet wil verliezen blijf ik steeds het strategische én het operationele combineren zodat informatie in bi-directionele lijnen blijft verlopen.