Agile marketing fundamentals certificate


Agile marketing fundamentals certificate

Een inleiding tot hoe je de Agile principes kan toepassen op marketingwerk met behulp van de drie meest voorkomende Agile frameworks : Scrum, Kanban en Scrumban.