Scrum Master of Agile Coach

In de rol van een Scrum Master


Een Scrum Master is een essentieel onderdeel van het Scrum-team en heeft als primaire taak het faciliteren van het Scrum-proces en het helpen van het team om maximale waarde te leveren. De rol van een Scrum Master is om ervoor te zorgen dat het Scrum-team op de juiste manier werkt, zich aan de regels van het Scrum-framework houdt en alle betrokkenen begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Concreet betekent dit dat de Scrum Master verantwoordelijk is voor:

 1. Het faciliteren van de Scrum-evenementen, zoals de Sprint Planning, de Daily Scrum, de Sprint Review en de Sprint Retrospective. Dit betekent dat de Scrum Master ervoor zorgt dat de evenementen op tijd beginnen en eindigen, dat de juiste mensen aanwezig zijn en dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.

 2. Het verwijderen van obstakels en het wegnemen van belemmeringen voor het team. Dit betekent dat de Scrum Master ervoor zorgt dat het team alle benodigde middelen heeft om te slagen en dat eventuele hindernissen worden opgelost.

 3. Het ondersteunen van de Product Owner bij het beheren van de Product Backlog en het begrijpen van de productvereisten.

 4. Het coachen van het team over de principes van het Scrum-framework en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering.

 5. Het faciliteren van de samenwerking tussen het team en de stakeholders, zodat iedereen op de hoogte is van de voortgang van het project.

Over het algemeen zorgt de Scrum Master ervoor dat het team effectief kan werken, dat obstakels worden opgelost en dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht binnen het Scrum-framework.


De verantwoordelijkheden van de Scrum Master

Zoals beschreven in de Scrum Guide, is de Scrum Master verantwoordelijk voor het tot stand brengen van Scrum. Ze doen dit door iedereen te helpen de Scrum-theorie en -praktijk te begrijpen, zowel binnen het Scrum Team als de organisatie, terwijl ze zowel het Scrum Team als de grotere organisatie dienen.

Een Scrum Master is echter veel meer dan dat. De rol van de Scrum Master heeft veel lagen en facetten. Terwijl Scrum Masters bewustzijn rond Scrum opbouwen en meer wendbaarheid mogelijk maken, hebben Scrum Masters ook soft skills nodig die nodig zijn om leden van het Scrum Team en anderen in de organisatie te coachen en te begeleiden. Scrum Masters zijn verantwoordelijk voor het helpen van hun teams om te slagen, en dat betekent vaak dat ze hulp moeten bieden in groepen of een-op-een. Ze kunnen oefeningen faciliteren, begeleiding geven of mensen helpen om zelf conclusies te trekken. Niet iedereen heeft de vaardigheden die nodig zijn om Scrum Master te worden, en dat is belangrijk om in gedachten te houden bij het overwegen van dit carrière pad.

Uiteindelijk is de Scrum Master verantwoordelijk voor de effectiviteit van het Scrum Team, aangezien zij het Scrum Team helpen om de manier waarop het team samenwerkt te verbeteren om voortdurend waarde te creëren.


Wat doet een Scrummaster?

Scrum Masters gebruiken hun unieke vaardigheden om veel kritisch werk te doen dat het Scrum Team en de organisatie helpt, zoals hieronder vermeld.


De Scrum master helpt het Scrumteam:

Door de teamleden te coachen in zelfsturing en crossfunctionaliteit

Focus op het creëren van hoogwaardige Increments die voldoen aan de Definition of Done

Beïnvloed het wegnemen van belemmeringen voor de voortgang van het Scrum Team

Zorg ervoor dat alle Scrum-evenementen plaatsvinden en positief en productief zijn en binnen de timebox worden gehouden.


De Scrum master helpt de Product Owner:

Vind technieken voor effectieve definitie van productdoelen en beheer van productachterstanden

Manieren bieden voor het Scrum Team om de behoefte aan duidelijke en beknopte Product Backlog-items te begrijpen

Stel empirische productplanning op voor een complexe omgeving

Faciliteer de samenwerking met belanghebbenden zoals gevraagd of nodig


De Scrum master ondersteunt de organisatie:

Door hen te leiden, te trainen en te coachen in hun Scrum-adoptie

Door werknemers en belanghebbenden te helpen een empirische benadering voor complex werk te begrijpen en in te voeren

Verwijder barrières tussen stakeholders en Scrum Teams


Scrum Master-standpunten

De Scrum Master treedt op als: 

 1. Een dienend leider wiens focus ligt op de behoeften van de teamleden en de mensen aan wie ze waarde toevoegen (de klant) met als doel resultaten te behalen die in overeenstemming zijn met de waarden, principes en zakelijke doelstellingen van de organisatie . 
 2. Een facilitator door het podium te bepalen en duidelijke grenzen te stellen waarbinnen het team kan samenwerken. 
 3. Een Coach die het individu coacht met focus op mindset en gedrag, het team in continu verbeteren en de organisatie in het echt samenwerken met het Scrum-team. 
 4. Een manager die verantwoordelijk is voor het managen van belemmeringen, het elimineren van verspilling, het managen van het proces, het managen van de gezondheid van het team, het managen van de grenzen van zelforganisatie en het managen van de cultuur. 
 5. Een Mentor die Agile kennis en ervaring overbrengt op het team. 
 6. Een docent om ervoor te zorgen dat Scrum en andere relevante methoden worden begrepen en toegepast.
 7. Een Impediment Remover die rekening houdt met de zelfoplossende blokkades die de voortgang van het team belemmeren, rekening houdend met de organiserende capaciteiten van het Ontwikkelteam. 
 8. Een Veranderingsagent:  om een cultuur mogelijk te maken waarin Scrum Teams kunnen floreren.


In de rol van Agile coach


Als Agile Coach ben ik een professionele coach die teams en organisaties helpt bij het implementeren en verbeteren van Agile frameworks. Mijn belangrijkste doel als Agile Coach is om de adoptie van Agile te versnellen en te versterken en zo bij te dragen aan een betere samenwerking en hogere productiviteit.

Mijn taken als Agile Coach zijn afhankelijk van de behoeften van het team of de organisatie, maar kunnen onder meer het volgende omvatten:

 1. Coachen van scrum masters: Als Agile Coache help ik scrum masters bij het toepassen van Agile Frameworks, zoals Scrum en Kanban en het continu verbeteren van deze werkwijze zodat de teams op een nog efficiëntere wijze kunnen werken en waarde opleveren. Dit omvat het observeren van Scrum of Kanban ceremonieën, zoals Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Reviews en Sprint Retrospectives, Backlog replenishment,. Daarna bespreek ik met de scrum masters hoe ze bepaalde blokkages, moeilijkheden gaan aanpakken: hierbij stimuleer ik hun creativiteit en samenwerking met de teams.

 2. Agile cultuur opbouwen: Als Agile Coach werk ik aan het opbouwen van een Agile cultuur in de organisatie. Zo stimuleer ik open communicatie, samenwerking, experimenteren en een continue verbetering mindset.

 3. Coachen van individuen: Hiermee bedoel ik het coachen van individuele teamleden op hun Agile vaardigheden, zoals pair programming, test-driven development en continuous integration.

 4. Agile kennis delen: Kennis en best practices van Agile Frameworks delen met teams en individuen binnen de organisatie.

 5. Verandering beheren: het begeleiden van organisaties bij de implementatie van Agile-methodologieën en helpen bij het omgaan met weerstand tegen verandering en het oplossen van problemen.

 6. Stakeholder management: Samenwerken met verschillende belanghebbenden, zoals product owners, Scrum Masters en andere leiders, om de effectieve uitvoering van Agile frameworks te waarborgen.

 7. Metrics en rapportage: Teams helpen bij het instellen van meetbare doelen en het bijhouden van Agile-gerelateerde metrics zoals de Velocity en de Burndown Chart. Helpen bij het genereren van rapportages voor stakeholders om de voortgang van het Agile-transformatieproces te communiceren.

Kortom, een Agile Coach is een coach die organisaties helpt bij het adopteren en verbeteren van Agile-methodologieën en werkwijzen. Ze werken samen met teams en individuen, bouwen een Agile-cultuur op, coachen bij het toepassen van Agile-methodologieën en helpen bij de implementatie van veranderingen.