SCRUM


De Scrum Master als docent

Beginnende scrumteams zijn onbekend met het Agile gedachtegoed. Het behoort tot de Scrum Master taken om hier verandering in te brengen. In het beginstadium inspireer je, doceer je, en breng je eigen ervaringen in. Hierdoor raakt het scrumteam enthousiast. Het team beseft dat als je slimmer samenwerkt, je betere en snellere resultaten kunt behalen. Als Scrum Master kun je je in deze fase verbazen over hoe vaak je bepaalde gebruiken moet herhalen voordat gedrag ingesleten raakt binnen het team. Dat is niet erg, maar nu eenmaal inherent aan de Scrum Master rol.

Verder is het belangrijk dat je als Scrum Master nieuwe gebruiken introduceert. In ICT teams kun je denken aan aspecten uit Extreme Programming. Binnen business teams kun je als Scrum Master bijvoorbeeld een goede DoD (Defintion of Done) te introduceren, of het team helpen van een offline systeem met post-its naar een softwaretool te verhuizen.


De Scrum Master als facilitator

Als Scrum Master heb je een belangrijke rol als facilitator. Bij beginnende teams is dit een van je belangrijkste Scrum Master taken. Om meetings goed te laten verlopen is het van belang dat iedereen snapt wat het doel is van een meeting, stel je een agenda op die je deelt met het team, en geef je duidelijk weer wat het resultaat zou moeten zijn van de meeting.

Goed faciliteren helpt beginnende scrumteams om de waarde van het Scrum proces in te zien. Door faciliteren optimaliseer je de communicatie waardoor er meer resultaat wordt bereikt in minder tijd.

Als Scrum Master is het de kunst om je niet inhoudelijk te bemoeien met projecten, maar de focus te houden op het proces. Onthoud altijd dat je een communicatie-facilitator bent.


Coachen als belangrijke taak

Beginnende Scrum Masters hebben het vaak druk met het werkend krijgen van het Scrum proces. Daardoor komen zij niet toe aan een andere belangrijke taak van de Scrum Master rol, namelijk coaching.

Uiteindelijk is coachen de meest krachtige manier van boodschappen overbrengen. Het is boodschappen overbrengen zonder dat je de boodschap overbrengt. Je laat mensen zelf de boodschap verzinnen door krachtige vragen te stellen. De product owner rol kan vaak wat meer coaching gebruiken omdat deze veelal erg nieuw is voor mensen.

Coachen kenmerkt zich door de langere termijn verbeteringen die je behaalt met het scrumteam. Als je enkele sprints scrumt, zal de nadruk daardoor automatisch minder op coaching komen te liggen. Gebruikelijke onderwerpen waar je vanuit de Scrum Master rol op coacht zijn zelf-organisatie, eigenaarschap, en persoonlijke groei.

Onthoud: met coachen kun je je boodschap beter overbrengen dan met het delen van ervaringen of het geven van advies. Coachen is daarom een van de belangrijkste, maar ook lastigste, Scrum Master taken.


Obstakels ruimen is onderdeel van de rol

Een goede Scrum Master staat iedere dag op met de vraag: “Wat kan ik doen voor het team om werken voor hen makkelijker te maken?” Het faciliteren van een optimale communicatiestroom is daarin belangrijk. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te zorgen dat iedereen uit het team vanuit dezelfde ruimte werkt. Je moet echter goed oppassen in de Scrum Master rol, want je bent niet de assistent van het team. Je schept de randvoorwaarden waaronder teamleden kunnen floreren. Stel jouw team dus in staat zelf op efficiënte wijze problemen op te lossen op.