SCALED AGILE TRANSFORMATION


Als de organisatie traditioneel wordt beheerd, zal de reis radicale veranderingen inhoudingen, een verandering in bedrijfscultuur.

Hiervoor zijn mensen nodig die ondersteuning en visie bieden binnen deze verandering en zowel management als werknemers helpt bij de verduidelijking van de te nemen stappen en de geruststelling omtrent de positieve impact van deze veranderingen.

Een eerste stap, nadat er een draagvlak is opgebouwd omtrent de urgentie om te transformeren naar een meer agile omgeving, is het opbouwen van een center of excellence, waar ik onderdeel van kan uitmaken.