Als SAFe Program Consultant (SPC) ben ik een gecertificeerde professional in het Scaled Agile Framework (SAFe), verantwoordelijk voor het coachen van organisaties bij het opschalen van Agile en het implementeren van SAFe. Mijn bevoegdheden als SPC zijn onder andere:

  1. Agile-transformatie leiden: Als SPC kan ik Agile transformaties leiden voor organisaties, inclusief de implementatie van SAFe, coaching van teams en het creëren van een Agile cultuur.

  2. SAFe-training geven: Ik ben gekwalificeerd om SAFe-trainingen te geven, waaronder de SAFe for Teams, SAFe Scrum Master, SAFe Advanced Scrum Master, SAFe Product Owner/Product Manager en SAFe Agilist trainingen.

  3. Coaching: Ik kan organisaties coachen bij de implementatie van SAFe en teams helpen bij het toepassen van SAFe praktijken in hun dagelijkse werk.

  4. Agile praktijken verbeteren: Ik werk samen met organisaties om Agile praktijken te verbeteren en de prestaties van hun teams te optimaliseren.

  5. Advies en ondersteuning bieden: Ik bied advies en ondersteuning aan organisaties bij de implementatie van SAFe en help bij het oplossen van problemen en uitdagingen.

  6. SAFe community ondersteunen: Ik ondersteun de SAFe-community door kennis en best practices te delen, en bij te dragen aan de ontwikkeling van het SAFe-framework.

Kortom, een SPC heeft de bevoegdheid om organisaties te leiden bij de implementatie van SAFe en teams te coachen bij het toepassen van SAFe-praktijken. We zijn gekwalificeerd om SAFe trainingen te geven en bieden advies en ondersteuning aan organisaties om Agile praktijken te verbeteren.