MANAGEMENT ADVIES


MANAGEMENT ADVIES

SCALED AGILE TRANSFORMATION


I. De gereedheidsbeoordeling 


Analyse van de huidige organisatiestructuur

Wanneer een organisatie zich wil toeleggen om de hele organisatie helemaal tot het leiderschapsniveau te transformeren, is het van cruciaal belang dat eerst een beoordeling wordt uitgevoerd om grip te krijgen op de structuur van het bedrijf en om te bepalen waar ze zich in hun organisatieleven bevinden. Deze beoordeling is vaak over het hoofd gezien of een ondergewaardeerd element van een transformatie.

Wanneer we transformaties implementeren met behulp van Agile frameworks, is het een verkeerde veronderstelling om te geloven dat de juiste Agile ontwikkeling automatisch zonder plan vooruitgaat. Ik ben van mening dat dit een ongepaste en inefficiënte benadering is.


Urgentie om tot verandering over te gaan

Een andere reden waarom het belangrijk is om een gereedheidsbeoordeling uit te voeren, is omdat het de basis zal vormen voor het Agile Framework die nodig is voor een actieve transformatie. 

Organisaties die opereren in sterk veranderende en concurrerende omgevingen waar het productaanbod zich voortdurend aanpast aan nieuwe uitdagingen, zullen waarschijnlijk tot hun recht komen door het Agile frameworks te gebruiken tot aan het leiderschap van de organisatie. Dit is vooral belangrijk wanneer het onmogelijk is om een nauwkeurige organisatiestrategie te ontwikkelen voor periodes van meer dan een jaar, omdat uit het verleden blijkt dat veranderingen in de branche te snel plaatsvinden om zo ver daarbuiten nuttig te zijn. 

Aan de andere kant, als de organisatie actief is in een volwassen industrie zoals petroleumraffinage, heeft het weinig zin om Agile op het leiderschapsniveau te gebruiken, omdat de veranderingen voorspelbaar genoeg zijn om planning op lange termijn de moeite waard te maken. In een langzaam veranderende omgeving kan een Agile adoptie op leiderschapsniveau de bureaucratie vergroten.


1. Is de organisatie klaar om de Agile mindset te omarmen?


Business Agility houdt veel meer in dan een Agile Framework, de vaardigheden en teams van enthousiaste mensen:

1. Het effect van de agile frameworks en resultaten impacteren de organisatie   

2. Het Agility readiness assessment is een efficiënte manier om duidelijkheid te scheppen indien de organisatie klaar is om te veranderen naar een nieuwe ingesteldheid, cultuur.

3. Acht factoren geven een signaal weer indien een organisatie klaar is om deze verandering te ondergaan :


Eenmaal duidelijk is waar je organisatie zich situeert in de veranderingsbereidheid, kan er overgegaan worden in het bepalen welk Framework het best van toepassing is binnen je bedrijfscontext.2. Welk Agile Framework past het best bij mijn organisatie ?

In combinatie met de snelle veranderingen in technologie en marktinnovaties, worden de populariteit en de duidelijke superioriteit van de agile frameworks duidelijk wat betreft de voordelen en de waarde die het kan opleveren. Onder deze flexibele methoden bevinden zich SAFe, LeSS, Nexus en Scrum@Scale. 

SAFe is meestal aangewezen ten aanzien van de andere Agile Frameworks vanwege het beschrijvende karakter ervan. Zeer geavanceerde en grote projecten zoals in de lucht- en ruimtevaart, het leger en de overheid zullen afhangen van de hoge waarschijnlijkheid van de gidsen, regels, principes, online bronnen en de ondersteuning en kennisuitwisseling van experts. Deze factoren ontbreken in vergelijking met vrijere adaptieve frameworks zoals de Nexus en Scrum@Scale. 

De complexiteit van de SAFe-implementatie is wél een complexere uitdaging. Voor bedrijven die een Agile transformatie wensen uit te voeren en meestal kleinschalige projecten initiëren, wordt het sterk aanbevolen om de methoden te gebruiken die meer adaptief van aard zijn. 

De effectiviteit van SAFe wordt ook duidelijk gepresenteerd door middel van verschillende live casestudy's met gerapporteerde statistieken die de organisatie vertrouwen en transparantie geven bij de implementatie.


   

4. Conclusie

Of organisaties nu in de richting van een meer prescriptief of adaptief Agile Framework gaan, de uiteindelijke bepalende factoren zijn de toepasbaarheid ervan op de huidige staat van de organisatie alsook de  bereidheid om veranderingen te omarmen, de toegewezen middelen en het berekende risico, de risico's, de communicatie van strategische en operationele doelen en de ondersteuning van het senior management.

II. De implementatie roadmap