AGILE COACHING


Een Agile coach ondersteunt organisaties ondersteunt door:

 1. Vergroten van begrip door het trainen van personen, teams en leiders in Agile.
 2. Faciliteren van (Scrum) sessies zodat men het zo snel mogelijk zelf kan.
 3. Versterken van teams door blokkades bespreekbaar te maken en teams te helpen door hun natuurlijk fasen van teamontwikkeling te komen en zo te groeien als team.
 4. Vergroten van de effectiviteit en efficientie van de organisatie door verspillingen in waardenketens te verwijderen en de organisatie te helpen de juiste prioriteiten te stellen.

Een Agile coach heeft inderdaad de skills in huis om alle bovenstaande hulp te leveren. Er mag dus heel wat verwacht worden van een Agile coach.

De Agile coach is een trainer en verandercoach tegelijk, daarom zal hij naar gelang de situatie zijn rol kiezen. Wat heeft een Agile coach hiervoor nodig?

De Agile coach…

 1. Beschikt over een flinke dosis inlevingsvermogen en empathie. Hiermee wint de Agile coach het vertrouwen van teams en is hij/zij in staat teams te coachen in het nemen van eigenaarschap voor hun eigen performance.
 2. Weet alles van Agile werken en is daardoor in staat alle vragen omtrent de transformatie te beantwoorden en door het inzetten van de juiste practices en tools de verandering aan te jagen.
 3. Begrijpt dat Agile een mindset is, iets wat je wordt of bent en niet ‘gewoon doet’.
 4. Coacht medewerkers in agile rollen (zoals product owner) en in het nemen van beslissingen, prioriteren en feedback geven.
 5. Is niet bang voor conflicten. Ook in zelfsturende teams zullen vroeg of laat conflicten ontstaan. De Agile coach helpt bij het signaleren van openlijke en onderhuidse spanningen en maakt deze bespreekbaar zodat het team leert omgaan met conflicten.
 6. Heeft kennis van verandermanagement, psychologie, organisatiecultuur en-ontwikkeling.
 7. Om geloofwaardig te zijn op alle niveau van de organisatie heeft de coach ‘war stories’ nodig en ervaringsuren. Dat betekent niet dat een minder ervaren persoon niet kan beginnen met agile coaching, vaak gebeurt dit in eerste instantie op teamniveau en pas later op organisatieniveau.