19 Mar
19Mar
  1. Ze maken zich zorgen over werkzekerheid
  2. Ze zijn bang om te falen in de nieuwe omgeving
  3. Ze kunnen zich tegen verandering verzetten als een manier om een strategisch voordeel te behalen
  4. Er is geen passend beloningssysteem
  5. Ze worden beïnvloed door groepsdruk
  6. Er heerst een klimaat van wantrouwen in het bedrijf
  7.  Inertie van senior management/eigenaar om te veranderen
  8. Onduidelijkheid over het ‘wie-wat-hoe’ van de wijziging
  9. Organisatorische inertie
  10. Het idee is te klein of onbelangrijk om aandacht te verdienen

Beschikken transformationele leiders, agile coaches, scrum masters, change agents... over voldoende praktische kennis, vaardigheden en ervaring om met deze zorgen, risico's en beperkingen om te gaan?
Misschien wel, maar zijn ze allemaal afgestemd op de visie en uitvoering van de transformatie? Doen ze wat ze zeggen, zijn ze transparant genoeg in hun veranderstrategie en communicatie, vormen ze één team, reflecteren ze genoeg op hun manier van werken...? 

Wat we kunnen verbeteren, is dat wat we verkondigen ook zelf praktiseren, wat betekent dat er geen geïsoleerde departementen mogen zijn (transformationele leiders communiceren met senior leiderschap, agile coaches met middenmanagement en management en scrummasters met teams en teamleden), we moeten transparanter zijn over de veranderstrategie en de roadmap, we moeten beter communiceren, reflecteren we genoeg, hebben we duidelijkheid over de transformatiedoelstellingen en succescriteria, moeten we meer naar elkaars ideeën luisteren, anders kopiëren we gewoon het gedrag en de werkstructuur als organisatie die we willen veranderen.


Ik wil eindigen met een citaat:"Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhangt van het feit dat hij het niet begrijpt". Dit citaat geldt voor organisaties, partnershipfirma's, baas/leider, primaire driver van verandering enz. De meeste strategische veranderingen mislukken hierdoor.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.