Hoe kan je de Agile mindset binnen je bedrijf integreren?


04 May
04May

Het onderwerp van de "Agile Mindset" is steeds belangrijker geworden omdat organisaties vaak blijven steken in het "uitvoeren van Agile". Ervaren Agile coaches en adviseurs hebben regelmatig opgemerkt dat de grootste belemmering bij transformaties, de mentaliteitsverandering van haar medewerkers is. 

Het is redelijk eenvoudig om Agile Frameworks zoals Scrum te trainen en mensen aan de slag te laten gaan in teams. Het is nog eenvoudiger om samenwerkingstools zoals Microsoft Teams en Jira te installeren. Dus dat is wat veel mensen doen, zij doen de makkelijke dingen. En dan vragen ze zich af waarom de veranderingsinspanningen geen voordelen opleveren. Erger nog, in te veel gevallen worstelen de organisaties nog meer dan voor ze de verandering probeerden.


 


Hierin speelt de Agile coach een cruciale rol, doordat deze rol verschillende vaardigheden beheerst zoals trainer, facilitator (om kennis en vaardigheden over te brengen), coaching en mentoring, alsook de Agile mentaliteit en groei helpt te bevorderen).

Daarbij raad ik aan Agile coaches aan te werven die al deze bovenstaande vaardigheden incorporeert zodat je niet blijft steken in het "uitvoeren" van Agile maar ook de sprong waagt naar het uigroeien naar een Agile mentaliteit op organisationeel niveau. 

Indien je zou denken dat dit het einde van het verhaal is binnen je "Agile Journey" is dit niet juist, want deze reis stopt niet. Integendeel, eenmaal deze Agile mentaliteit is ingebed in de organisatie zal je merken dat iedereen meewerkt aan de vooruitgang, groei en competitiviteit van de organisatie.


Hoe krijg je nu deze Agile mindset?

Deze vraag bestaat volgens mij uit 2 sub-vragen : "Hoe leer je nieuw gedrag aan" en "hoe leidt dit tot een mentaliteitswijziging"?

Kort : Door "positive reinforcement" kan men zorgen dat nieuw gedrag wordt overgenomen en men ervan overtuigd is. Eenmaal overgenomen ziet men in dat er ook voor de persoon zelf meer voordelen aan verbonden zijn (WIFM : what's in it for me?)  

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.