Deze nieuwe manier van werken is toch enkel voor ICT?


04 May
04May

Business versus IT ?

Als dit je uitgangspunt is, zal je enkel maar kleine vooruitgang zien en vrees ik dat je verwachtingen niet zullen ingelost worden.

De vroegere benamingen zoals business en IT, werden uitgesproken alsof het twee tegengestelden zijn, die elkaar moeilijk kunnen begrijpen en waarbij er een ongelijke machtspositie zich reeds decennia heeft voltrokken. Lang heb ik nagedacht wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze tegenstellingen, waarom ICT enkel en alleen als een 'cost center' wordt aanzien en zijn strategie enkel en alleen kan afleiden van de bedrijfsstrategie.Soms voelde het aan alsof ik vertoefde in een omgeving waar apartheid en xenofobie heerste. 

Ook vice versa, stond de business vaak te springen voor een urgente oplevering of fix, die niet volgens de geplande verwachtingen kon opgeleverd worden waardoor schade berokkend werd aan de eindklant, interne gebuikers, rapporteringen die verkeerde cijfers gaven, verloren opportuniteiten...Laten we dit maar niet omzetten in financiële cijfers.

Dit klinkt nu misschien héél melodramatisch, maar ik denk dat er velen onder ons die dit nu lezen begrijpen wat ik bedoel. Iedereen voelde of kende deze situatie en aanvaardde het omdat er toch niets tegen te beginnen viel. Wel juist deze instelling zorgt ervoor dat men vandaag de dag niet ten volle zijn opportuniteiten exploiteert.

Gelukkig heb ik ook andere omgevingen leren kennen waar er een betere samenwerking was en die tweespalt meer en meer aan het verdwijnen is. In deze bedrijven was er zowel de urgentie als het bewustzijn aanwezig dat men moest veranderen of anders niet de gewenste verwachtingen kon inlossen ten aanzien van zijn aandeelhouders en eindklanten.

Het werk vloeit op een vlotte manier zoals water binnen buizen van begin- naar eindpunt

Indien men binnen het raamwerk van de buizen waar het water door vloeit overal luikjes zou plaatsen die het water tegenhouden zou de duurtijd van het beginpunt naar het eindpunt lang op zich laten wachten. Indien er een moeilijke samenwerking is tussen business en IT en er gerekend dient te worden op mensen die dienen te evalueren of het werk kan doorgaan en zodoende over de muur gooien naar de volgende partij, kan men geloven dat de eindklant niet tevreden zou zijn. 

Er valt dus zowel aan de processen, mindset en organisatiestructuur binnen het bedrijf te werken zodat het 'water' vlotter vloeit. Binnen deze metafoor plaats ik de kracht van het kanban systeem die ervoor zorgt dat men de 'flow' van het werk kan visualiseren. Ten tweede is een visualisatie van de 'cycle time' en 'lead time' binnen de "value chain"een niet te onderschatten waarde, omdat men hierdoor de blokkades identificeert en kan oplossen. 

Time-to-market neemt men vlot in de mond en iedereen is zich wel bewust dat dit één van de hoofdzorgen is binnen bedrijven. Opdat de 'flow' van het werk zich snel kan voortbewegen dient er een stapsgewijze aanpak gebruikt te worden om dit proces stapsgewijs te versnellen. Begin eerst in beeld te brengen waar de waardestroom van je product wordt vertraagd of geblokkeerd en zorg ervoor dat dit in orde komt. In een verder fase kan automatisatie en samenwerking (DevOps) de waardestroom nog meer versnellen. Je kan het je voorstellen waarschijnlijk, gestaag groeit het bewustzijn van de betrokken mensen om via creativiteit en ondernemingschap te zorgen voor een continue verbetering van de waardestroom. Gek genoeg, ktrijg ik nu plots een beeld van een waterval in mijn hoofd die ononderbroken haar water laat vallen in een immense snelheid, zonder enige onderbrekingen alsof het een industriële goederentrein is wiens remmen zijn losgebroken en niet meer te stoppen valt.  


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.