1. Bewust starten met een agile transformatie


1.Reality check

We spreken ten slotte van serieuze investeringen, daarom raad ik steeds aan om eens te kijken wat er gebeurde bij bedrijven waar de transformatie niet helemaal tot een geslaagde onderneming tot stand kwam.

1. Redenen

Source: https://versionone.com/pdf/VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf

Bedrijfscultuur blijft de belangrijkste oorzaken van mislukte agile transformaties te domineren, waarbij de bedrijfsfilosofie of -cultuur op gespannen voet staat met de kernwaarden van agile (46%) en gebrek aan managementondersteuning voor culturele transitie (38%).


2. Hoe creëer je een krachtig organisatie "veranderingsmanagement"3. Denk visueel bij het opstellen van een Agile Enterprise Change Plan


Een foto zegt meer dan 1000 woorden als je het ware noorden probeert te verwoorden voor een organisatie die enorme veranderingen doormaakt.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe iemand met zelfs maar een klein beetje artistieke vaardigheden (d.w.z. ik) visueel denken gebruikt om de kans te vergroten dat mensen in de organisatie het opmerken, en zelfs feedback geeft op uw veranderingsplan.

Hier is een atypisch, zij het enigszins generiek voorbeeld van een agile transformatieplan met een eenvoudiger canvasformaat. Je kunt veel visuele metaforen zien die worden gebruikt om de verschillende delen van het canvas weer te geven.

Ik hou van dit canvasformaat omdat het iemand die nieuw is in staat stelt om naar de inhoud te kijken in een lineair verhaal door het canvas simpelweg horizontaal of verticaal te volgen. 

Indien je samen met een groep ervaren medewerkers zo'n visualisatie creëert (mensen die later behoren tot de LACE: Lean Agile Center of Excellence) bouw je tijdens dit proces samen een band op welke je later zal helpen om als gedreven team elkaar te blijven ondersteunen in de uitdagingen van een agile transformatie.

Ook wordt zo'n visualisatie vaak gebruikt om het senior management op bepaalde tijdstippen te informeren over de context van de agile transformatie.

Reëel voorbeeld:

 


2. Agile Assessment


6 dingen die u moet controleren voordat u een Agile transitie start

Deze beoordeling geeft inzicht indien uw organisatie klaar is om door te gaan met een klantgerichte, iteratieve, agile aanpak van een initiatief. 

Werk samen met uw leiding binnen je organisatie om deze beoordeling te voltooien. Een eerlijke beoordeling van de agile volwassenheid van de organisatie is essentieel. Gebruik deze bevindingen als leidraad voor toekomstige planning van de inspanning. Een bevinding van 'nee', 'soms' of 'niet zeker' (gearceerde vakken) in een beoordelingsgebied kan erop duiden dat u er niet klaar voor bent, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een belemmering te zijn om verder te gaan. Neem in plaats daarvan in uw planning mitigerende strategieën op voor de gebieden waar extra werk aan de paraatheid van de organisatie nodig kan zijn.


De beoordeling onderzoekt de volgende 6 gebieden van organisatorische gereedheid:

 1. Organisatiecultuur
 2. Eerdere ervaring
 3. Milieu en Technologie
 4. Organisatorische flexibiliteit
 5. Training en hulp
 6. Toewijding aan gebruikersonderzoek

De volgende reeks vragen zal zich richten op de cultuur van de organisatie en of deze klaar is om een agile inspanning te ondersteunen. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Aan de gebieden waar u 'nee' hebt geantwoord, wordt aanbevolen om met een agile coach samen te werken om uw organisatie voor te bereiden op het behalen van de verwachte resultaten.

Waar u "soms" hebt geantwoord, moet u de leiding van uw organisatie inschakelen om de omstandigheden te begrijpen waarin het antwoord een "ja" en een "nee" zou zijn (bijv. Binnen verschillende programmagebieden of teams).

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.

Voorbeeld vragen:

#
Vraag
Selectie
1.1
Is het leiderschap van de organisatie betrokken bij het bepalen van de productstrategie? *


Ja
Neen
Soms
Niet zeker
1.2Is de organisatie toegewijd aan het ontwikkelen van best practices voor productontwikkeling?

Ja
Neen
Soms
Niet zeker
1.3Begrijpt de organisatie de uitdagingen en kosten van het implementeren van bedrijfstransformatieprojecten?

Ja
Neen
Soms
Niet zeker
1.4Zijn projectmedewerkers gemachtigd om beslissingen te nemen zonder tussenkomst van de manager en zijn ze verantwoordelijk voor hun werk?


Ja
Neen
Soms
Niet zeker
1.5

Is een focus op het voldoen aan de behoeften van de klant een kernwaarde van de organisatie?


Ja
Neen
Soms
Niet zeker
1.6Heeft de organisatie realistische verwachtingen over de moeilijkheid om bedrijfstransitie programma's op te leveren?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker

*Als het antwoord op deze vraag "nee", "soms" of "niet zeker" is, wordt aanbevolen om een gezamenlijke inspanning te leveren om het leiderschap van de organisatie aan boord te krijgen. Bovendien moeten leiders die mogelijk een sponsorrol hebben in een project dat geselecteerd is uit de project portfolio en dat een iteratieve agile-benadering zal gebruiken, ook aan boord zijn.

Vorige ervaring

De volgende reeks vragen zal zich richten op de ervaring van de organisatie met het succesvol afronden van agile projecten. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Degenen die u met "nee" hebt geantwoord, wordt aanbevolen om passende training te zoeken en samen te werken met een agile coach of doorgewinterde professionals om de interne kennis en ervaring te verdiepen.

Waar u "soms" hebt geantwoord, wordt aanbevolen om te beginnen met een kleinere inspanning die een leermogelijkheid kan zijn voor de organisatie.

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.

#
Vraag
Selectie
2.1Heeft de organisatie eerder projecten ontwikkeld en voltooid met behulp van een agile of iteratieve methodologie?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
2.2Is uw organisatie bedreven in het opdelen van grotere inspanningen in beheersbare stukken die vervolgens worden toegewezen en tot voltooiing worden gebracht?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
2.3Heeft de organisatie resources die eerder aan een agile project hebben gewerkt die kunnen worden ingezet?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

2.4Werden eerdere agile projecten opgeleverd op een manier die voldeed aan de vooropgestelde doelen?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker


Omgeving en Technologie


De volgende reeks vragen zal zich richten op de omgeving en technologie die nodig zijn om een agile project te ondersteunen. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Degenen die u "nee" antwoordde, het is een kans om de organisatie voor te bereiden op een dergelijke inspanning. Daarnaast kunt u overwegen om de hulp in te roepen van een agile coach of andere professionals.

Waar u "soms" hebt geantwoord, wordt aanbevolen om te beginnen met een kleinere inspanning die een leermogelijkheid kan zijn voor de organisatie.

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.

#
Vraag
Selectie
3.1Is de organisatie bereid/toegewijd om colocatieruimte en/of tools te creëren voor een agile team?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
3.2Heeft de organisatie besluitvormingsprocessen om een agile team te ondersteunen, b.v. governance?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
3.3Beschikt de organisatie over backofficeprocessen om een agile team te ondersteunen? (Bijv. HR, inkoop, budget, beveiliging en toegang tot verouderde systemen.)
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

3.4Is de organisatie toegewijd om voldoende bekwame en goed geïnformeerde teamleden volledig in te zetten voor de duur van het agile project? (Bijv. Degenen met een staat van dienst om dingen voor elkaar te krijgen in een matrixomgeving en aan wie de organisatie bereid is voldoende beslissingsbevoegdheid te delegeren.)
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

3.5Moedigt het leiderschap van de organisatie samenwerking aan?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

3.6Is de organisatie bereid medewerkers toe te voegen om een multidisciplinair projectteam te vormen?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

3.7Beschikt het team over hulpmiddelen om de waarde en voortgang van de inspanning aan te tonen? (Bijv. Statusrapportage, burn-down grafiek, velocity)
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

Organizational Flexibility

De volgende reeks vragen zal zich richten op de openheid van de organisatie voor verandering en de flexibiliteit om op nieuwe informatie te reageren. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Degenen die u 'nee' hebt geantwoord, wordt aanbevolen om met een agile coach samen te werken om uw organisatie voor te bereiden op verandering. Een beter begrip van waarom de organisatie niet flexibel is, is essentieel voor het ontwikkelen van een strategie om dergelijke belemmeringen weg te nemen.

Waar u "soms" hebt geantwoord, is het raadzaam om uit te zoeken en te begrijpen waarom dit het geval is. Consistentie zal helpen om de organisatie te versterken en training kan nodig zijn om iedereen aan boord te krijgen.

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.


#
Vraag
Selectie
4.1Voelt de organisatie zich op haar gemak bij het veranderen van de prioriteit of de volgorde van oplevering van eisen tijdens een project als reactie op nieuwe informatie?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
4.2Voelt de organisatie zich op haar gemak bij het veranderen van de projectresultaten als reactie op nieuwe informatie?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

4.3Voelt de organisatie zich op haar gemak bij het veranderen van de implementatiestrategie als reactie op nieuwe informatie?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

4.4Is de organisatie toegewijd aan het ontwikkelen van een uniform projectbereik op hoog niveau (de productvisie, doelstellingen en belangrijkste resultaten)?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker


Training and Assistance

De volgende reeks vragen gaat over de medewerkers en opleidingsbehoeften. Medewerkers die aan een agile project gaan werken, moeten de juiste kennis, ervaring en training hebben met betrekking tot agile ontwikkeling. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Degenen die u "nee" hebt geantwoord, wordt aanbevolen dat u de benodigde middelen op de juiste manier inzet en traint om het succes van het project te garanderen.

Waar u "soms" hebt geantwoord, zal het nuttig zijn om te begrijpen waarom dit niet de norm is. Er kunnen andere factoren zijn waarnaar moet worden gekeken om ervoor te zorgen dat de juiste ondersteuning wordt geboden.

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.

#
Vraag
Selectie
5.1Zal het project middelen kunnen veiligstellen die diepgaande kennis en ervaring hebben met agile levering?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
5.2Zullen de belanghebbenden en het management toegang hebben tot de nodige kennis en ervaring om een agile oplevering te ondersteunen?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

5.3Zullen de medewerkers inzicht hebben in het inspanningsniveau dat nodig is om een agile project te doorlopen?
Neen

Soms

Niet zeker

5.4Zal er doorlopende mentoring en training zijn om de middelen en het project waar nodig te ondersteunen?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

5.5Heeft de organisatie resources die eerder aan een agile project hebben gewerkt?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

5.6Voelen de medewerkers zich op hun gemak om deel uit te maken van teams waar hun rol kan veranderen op basis van wat nodig is en hun vaardigheden?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker


Toewijding aan gebruikersonderzoek

De volgende reeks vragen zal zich richten op de vraag of de organisatie de waarde van gebruikersonderzoek begrijpt en zich inzet voor voortdurende gebruikersbetrokkenheid voor succesvolle levering van agile projecten. Elke vraag moet worden beantwoord met "ja", "nee", "soms" of "niet zeker".

In gebieden waar u "ja" hebt geantwoord, bent u klaar om verder te gaan.

Degenen die u "nee" hebt geantwoord, het is een kans om discussies op gang te brengen over wat gebruikersonderzoek is en de rol ervan bij agile levering.

Waar u "soms" hebt geantwoord, zal het nuttig zijn om te begrijpen waarom dit niet de norm is. Er kunnen andere factoren zijn waarnaar moet worden gekeken om ervoor te zorgen dat de juiste gebruikersbetrokkenheid wordt uitgevoerd.

Waar u "niet zeker" antwoordde, moet u contact opnemen met de juiste bronnen in de organisatie om erachter te komen.

#
Vraag
Selectie
6.1Is de organisatie bereid om gebruikersonderzoek uit te voeren voordat de productvisie, doelstellingen en belangrijkste resultaten worden afgerond?
Ja
Neen
Soms
Niet zeker
6.2Beschikt de organisatie over het benodigde budget om initieel gebruikersonderzoek uit te voeren?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

6.3Is de organisatie toegewijd om tijd te besteden aan het begrijpen van de behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker

6.4Is de leiding van de organisatie (Stakeholders en management) bereid om de bevindingen te ondersteunen die zijn verzameld via gebruikersonderzoek?
Ja

Neen

Soms

Niet zeker


Resultaten


 1. Need: de noodzaak voor de organisatie om wendbaar te zijn - hoe snel veranderen de industrie, de omgeving, de klantvraag van deze organisatie?
 2. BCD: wat drijft veranderingen op de volgende procesniveaus?
 3. Clean: hoe 'schoon' is de organisatie: bureaucratische belasting, zakelijke eenvoud, begrepen proces, activiteiten, omgeving, 80:20-mentaliteit, verouderde inertie
 4. Skills: Heeft de organisatie vaardigheden die passen bij het BCD-model? Competentieniveaus, capaciteitsniveaus, vaardigheden die van toepassing zijn op business en IT
 5. Medewerkers: Welke activiteitsniveaus zijn er volgens het 3 role-model? Is er een focus op batenrealisatie?
 6. Measures: Wat zijn de zakelijke maatstaven voor succes van de organisatie? Hoe worden baten gemeten?
 7. Innate: hoe aangeboren is verandering in de organisatie? Hoe stroomt/wordt verandering geblokkeerd? Hoe wordt de vraag beheerd?
 8. Energy: hoe klaar is de organisatie voor verandering? Hoe succesvol is de verandering in het verleden geweest? Zijn er effectieve verandering medewerkers?